Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana

SIA “MultiHouse” pamata darbības virziens ir daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana, kas sevī iekļauj pakalpojumus pilna pārvaldīšanas cikla nodrošināšanai:

 • komunālo pakalpojumu nodrošināšana daudzdzīvokļu namā, t.sk.:
  • ūdens un kanalizācija,
  • siltuma un elektroenerģijas apgāde,
  • ēkas un apkārtējās teritorijas uzkopšana (sniega tīrīšana, lapu vākšana, zālāju pļaušana, apstādījumu ierīkošana),
  • atkritumu izvešanas organizēšana,
  • lifta un inženiertehnisko tīklu apkope u.c.
 • remontdarbu un būvdarbu plānošana un organizēšana,
 • jaunu komunikāciju uzstādīšana,
 • rēķinu sagatavošana, grāmatvedības pakalpojumu organizēšana un atskaišu par naudas izlietojumu sagatavošana,
 • regulāru iedzīvotāju sapulču organizēšana un vadīšana,
 • daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju interešu aizstāvība valsts un pašvaldību institūcijās uz pilnvarojuma pamata.

Klienti

0

Dzīvokļi

0

Mājas

0

Komanda

0