Individuālā apsaimniekošana

Individuālās apsaimniekošanas pakalpojumi ir pieprasīti īpašniekiem, kuriem ir vairāk nekā viens īpašums, uz ārvalstīm izbraukušo Latvijas pilsoņu un ārzemnieku vidū, kas iegādājušies īpašumus Latvijā.

Biežāk izmantotie individuālās apsaimniekošanas pakalpojumi:

  • telpu un teritorijas uzkopšana,
  • komunālo pakalpojumu rēķinu administrēšana un apmaksa,
  • ar nekustamo īpašumu saistītu jautājumu risināšana valsts un pašvaldību institūcijās uz pilnvarojuma pamata,
  • remontdarbu plānošana un organizēšana,
  • konsultācijas par nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jautājumiem u.c.

SIA “MultiHouse” ir pretimnākošs uzņēmums un izskata arī citas īpašnieku vēlmes sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un pārvaldīšanai. 

Klienti

0

Dzīvokļi

0

Mājas

0

Komanda

0